cd  Η ΚΟΙΝΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΠΕΙΘΙΑΣ
spacer.png, 0 kB

alt

" Η έρημος και η άνυδρος θέλουσιν ευφρανθή δι' αυτά, και η ερημία θέλει αγαλλιασθή και ανθήσει ως ρόδον."

Ησαίας 35,1 

 
            ΜΑΡΑΝΑΘΑ!
     Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΥΧΗ
     ΕΛΑ ΧΡΙΣΤΕ ΞΑΝΑ!

         ΑΠΡΙΛΙΟΣ 
 2023       

Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
          1 2
 3  5  6 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Η ΚΟΙΝΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΠΕΙΘΙΑΣ
Συντάχθηκε απο τον/την Εκδότης   
Δευτέρα, 22 Μάιος 2017 16:06
Μερικές σκέψεις περί κοινής βασιλεύουσας εθελοθρησκείας του μεγάλου ποιμνίου του κόσμου σε αντιδιαστολή με την Πίστη την Αγία που θέλει ο Θεός απο το μικρό ποίμνιό Του το εξερχόμενο και μη ανήκον εις τον κόσμον! 
 
Ο Χριστός είπε για τα εκ της καρδίας ακάθαρτα ορμώμενα ότι είναι ..."τα μολύνοντα, (στο αρχ.Κείμενο <τα κοινούντα>) τον άνθρωπον· το δε να φάγη τις με ανίπτους χείρας δεν μολύνει ( στο αρχ.Κείμενο...δεν κοινοί) τον άνθρωπον." Ματθ.15,19

Η χρήση του ρήματος κοινόω δηλώνει αυτό που κάνουν όλοι οι άνθρωποι,κάνουν κάτι κοινό οχι δηλ ξεχωριστό(στην αρχαία ξεχωρίζω +άγιάζω)! Συνεπώς η κοινή γνώμη του κόσμου είναι η μολύνουσα όλους αφού το ανήκον εις το κόσμον είναι κοινό δηλ. μολύνον-μολυσματικό!

Ενα με τον Χριστό γινόμαστε μόνο όταν διοικούμαστε απο το πνεύμα Του και αυτό φαίνεται-αποδεικνύεται αν βέβαια αγιαζόμαστε δηλ.ξεχωρίζουμε απο τον κόσμο(εννοείται το φρόνημα του "κάτω" κόσμου) απορρίπτοντας παν εθελοθρησκευτικό βάρος και την ευκόλως εμπεριπλέκουσα ημάς , κοινή των πέριξ εθελοθρησκεία!

Εξ ορισμού η κοινή γνώμη είναι η δόξα των ανθρώπων!Ποτέ η διδαχή του Χριστού δεν αποτέλεσε κοινής αποδοχής γνώμη του κόσμου . Διότι απλά η κοινή γνώμη είναι αυτή που αρέσει στους πολλούς και αυτή που δοξάζει το ανθρώπινο θρησκευτικό επιχειρείν.
Ο Κύριος το είπε ξεκάθαρα...ότι ο κόσμος αγαπάει το ιδικόν του,το εκ του κόσμου δηλ.,όσα λέγουν οι εκπρόσωποί του ,όσα λένε οι σοφοί του κόσμου τούτου.Συνεπώς η επικρατούσα άποψη,η κοινή γνώμη του κόσμου και δη η θρησκευτική δεν είναι εκ Θεού,αλλά είναι εκ του κόσμου! Συνεπώς δεν χρεριάζεται παρά κάποιος να δει ποιά είναι τα σημεία κατατεθέντα της κοινής θρησκευτικής γνώμης εν προκειμένω της αυτοονομαζόμενης χριστιανικής γνώμης.Ποιά είναι τα 2 apriori μη αμφισβητούμενα στοιχεία της χριστεπώνυμης πίστης όπως αυτά ορίζονται απο τις εξουσιοδογματοφόρες επίσημες χριστεπώνυμες εκκλησίες και που ως κορυφαία δόγματα είναι η τριαδικότητα του Θεού και η αθανασία της ψυχής. όλοι συμφωνούν μετ'επιτάσσεως για την ορθότητα αυτής της κοινής θρησκευτικής γνώμης.Και όσοι δείξουν το παραμικρό στοιχείο αμφισβήτησης...αποκλείονται της κοινωνικής συνοχής και αφορίζονται ως παρείσακτοι,ή ως άσοφοι ή ακόμα και ως εχθροί του Χριστού...

 
O Χριστός ορίζει την πίστη την αγία που σώζει και μας την λέγει: "Πιστεύετε στον Θεό τον Πατέρα Μου και σε Εμένα να πιστεύετε"!Αυτήν την πίστη άκουσαν οι μαθητές Του και αυτή μετέδωσαν στο ευαγγελιστικό τους μήνυμα ....όμως παρατηρείτε διαχρονικά το εξής φαινόμενο ....κάποιοι πολύ λίγοι έως και ελάχιστοι έχουν και ακολουθούν αυτή την πίστη που όρισε ο Κύριοςδηλ την πίστη σε δύο θεία πρόσωπα στον Πατέρα τον Άγιο και Υψιστο Θεό και Εκείνον τον οποίον απέστειλε τον Υιό Αυτού τον Ιησού Χριστό τον Δίκαιο!

Οι πιο πολλοί...η συντριπτική πλειοψηφία του χριστεπώνυμου κόσμου ακολουθεί και πιστεύει άλλους οι οποίοι ήλθαν στο όνομά τους,αυτοαπέστειλαν εαυτούς και κήρυξαν μιά άλλη πίστη διαφορετική απο την πίστη που είπε ο Χριστός!
Είπε ο Χριστός προς τους θρησκευομενους Φαρισαίους... απο τότε διαβλέποντας την ερχομένη απείθεια και αποστασία."Εμένα δεν με δέχεσθε που ήλθα εν τω ονόματι του Πατρός Μου ....εάν άλλος έλθει στο όνομά του αυτόν θα τον δεχθείτε"..γι αυτό και τελικά λέγει σε αυτούς τους δήθεν ότι δεν δύνασθε να πιστεψετε,διότι έχετε την αλληλοδοξία κοινώς ματαιοδοξία αντί να ζητείτε την δόξα την παρά του μόνου Θεού! Προσέχουμε ότι ο Χριστός αναφέρει τον πατέρα Του ως τον μόνον Θεό. Ποτέ δεν ήταν δυνατόν να είπει ο Κύριος ότι είναι ο ίδιος ο Θεός όπως τολμούν οι αθεόφοβοι κήρυκες της τριαδολογίας.

Επαναλαμβάνω το γεγραμμένο του λόγου του Κυρίου όπως είναι στο Ευαγγέλιο του Ιωάννου:
"Δόξαν παρά ανθρώπων δεν λαμβάνω· αλλά σας εγνώρισα ότι την αγάπην του Θεού δεν έχετε εν εαυτοίς· εγώ ήλθον εν τω ονόματι του Πατρός μου, και δεν με δέχεσθε· εάν άλλος έλθη εν τω ονόματι εαυτού, εκείνον θέλετε δεχθή. Πως δύνασθε σεις να πιστεύσητε, οίτινες λαμβάνετε δόξαν ο εις παρά του άλλου, και δεν ζητείτε την δόξαν την παρά του μόνου Θεού;" Ιωάν 5,41-44

Μετά την κοίμηση των Αποστόλων ήλθαν λοιπόν κάποιοι και αναίρεσαν τα λόγια του Χριστού και γνωμοδότησαν ως αυτόκλητες αυθεντίες σε ποιούς να πιστεύει ο κόσμος...ήλθαν στο όνομά τους , δεν ήλθαν στο όνομα του Χριστού γιατί δεν έστειλε αυτούς ο Χριστός γιατί αν ήταν απεσταλμένοι του Χριστού θαέλεγαν τα λόγια του Χριστού και όχι δικά τους!Είπαν λοιπόν " να πιστεύετε στην αγία τριάδα και σε μας να πιστεύετε!" διότι εμείς είμαστε οι διάδοχοι των Αποστόλων και ως αντιπρόσωποι της παγκόσμιας χριστεπώνυμης θρησκείας του κόσμου είμαστε οι πληρεξούσιοι εγγυητές της σωτηρίας σας...Τρεις πρωτεργάτες και θεωρητικοί της νέας αυτής πίστης που αντικαθιστούσε την πίστη που όρισε ο Χριστός ήταν οι εξής και βέβαια και πολλοί άλλοι συνηγωνίσθησαν με αυτούς στον διαίρεση της πίστης...Πρώτος και προεξέχων ο εξ ανατολής Αθανάσιος που πήρε την ιδέα απο τον εκ δύσεως πάπα...ακολούθησε ο Αυγουστίνος που έδωσε την σκυτάλη στον Καλβίνο και ούτω καθ εξής...

Η γνώμη αυτή της τριαδικότητας ή περιορισμένης πολυθείας δεν υπήρχε στον λαό Ισραήλ (ήταν ο μοναδικός λαός που είχε θεό τον ένα και Μοναδικό ζώντα Θεό) ,αντίθετα όλοι οι άλλοι λαοί είχαν απο τρείς θεούς και πάνω ...μάλιστα πολλοί λαοί είχαν τριάδες θεών ως κυριαρχούσες θεότητες τις οποίες λάτρευαν. Επίσης είχαν ως απαραίτητο δομικό στοιχείο θρησκευτικότητας την αθανασία της ψυχής γι αυτό και θυσίαζαν μαζί με τους νεκρούς τους και ζωντανούς ή συγγενείς ή δούλους ...για να είναι μαζί τους στον άλλο κόσμο...Αυτές οι δύο συνιστώσες της κοινής θρησκευτικής γνώμης των λαών συνεχίισθηκε δυστυχώς απο τους καπηλευτές της αποστολικής διαδοχής,το κληρικαλιστικό ιερατείο που αυτοεκλέχτηκε ως ισαποστολικό ,βλέπε παπικό-ρωμαιοκαθολικό αλλά και ελληνοχριστιανικό ορθόδοξο κληρικαλισμό και δυστυχώς και απο τον κατ'όνομα διαμαρτυρόμενο κρυπτοορθοδοξο παστορισμό.

Η κοινή θρησκευτική γνώμη ή αλλιώς η δόξα των ανθρώπων περί πίστεως στον τριαδικό θεό και στους θρησκευτικούς κήρυκες της τριαδικοποίησης του Θεού... ήλθε σε ευθεία αντίθεση με τον λόγο του Χριστού και των Αποστόλων Του περί της απαξ παραδοθείσης πίστεως ...που είναι αφ ενός η πίστη στον Ενα και Μοναδικό Θεό και Πατέρα του Ιησού Χριστου και αφ ετέρου στον Μονογενή αποσταλέντα Υιό Αυτού που είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Δίκαιος!

Στη νέα γη της ευθύτητος δεν θα κατοικούν οι τεθλασμένοι οσφιοκάμπτες αλλά αυτοί που εν ελευθερία πνεύματος Χριστού έμαθαν να περπατούν όρθιοι, απελεύθεροι απο τις δέσμιες νόρμες μιάς συγκύπτουσας θρησκόληπτης κοινής γνώμης.

Οι θρησκευτικές παραδόσεις των ανθρώπων ορίζουν τον τρόπο λατρείας που οι άνθρωποι τελικά επιλέγουν ή σύρρονται προς τούτο απο την εκλεγμένη υπο των ιδίων θρησκευτοιεραρχική κηδεμονία. Οι θρησκ. παραδόσεις επειδή ακριβώς είναι εξ ανθρώπων και όχι εκ Θεού περιέχουν μυστηρική ανθρωποθεολογία. Γι αυτό στο λογικό ερώτημα της μη αντίληψης τριάδας και της αθανασίας της ψυχής οι θρησκείες οχυρώνονται στην μυστηριακή θολολογία η οποία είναι μιά κλειστή οδός προς την λογική λατρεία που ο Θεός απαιτεί απο τα έλλογα φωτεισμένα υπ Αυτού ευπειθή παιδιά Του.
Η μυστηριακή ανθρωποθεολογία είναι θεωρία όχλοσυσκότισης δεν είναι επιστήμη βασισμένη επι αποκαλυμμένων θεμελίων που έρχονται στο φως μόνο εκ πνεύματος Θεού! Η ίδια η έννοια της μυστηριακής εγκλωβίσεως αποδεικνύει την απουσία μαθητείας επι της αποκαλυμμένης διδαχής της Αληθείας του Χριστού. Οι άνθρωποι της θρησκείας εννοούν εαυτο-αποκάλυψη όταν καυχώνται στην βασιλεία της θρησκ.παράδοσής τους,μιάς αυτοεπιβαλόμενης γοητευτικής κοινής θρησκ.γνώμης.

Εάν σήμερα δεν συνεργήσουμε εν αγάπη και αληθεία Θεού...δεν θα εισέλθουμε αύριο στην κατάπαυση του έργου του Θεού! Και πως θα συνεργήσουμε εαν δεν είμαστε πάντες εν τη ελευθερία του Χριστού,εάν δεν είμαστε απελεύθεροι απο τα δογματικά εθελόθρησκα καταδυναστεύοντα στρατόπεδα συγκεντρώσεως!

Όπου είναι ο Χριστός εν πνεύματι παρών ως Κύριος πάντων των υπακουόντων εις Αυτόν εκεί οφείλουμε να είμαστε και μεις ως συνεργοί οικείοι υιοί Του Θεού ! Κανένας δούλος ανθρώπινων θρησκευτικών-δογματικών ανελευθεριων δεν μπορεί να είναι υιός απελεύθερος του Θεού.Δεν μπορούμε να λάμπουμε δια της απουσίας μας όντας εναντίοι της ενότητας του πνεύματος της αληθείας! 

Εάν δεν επιτρέψουμε το έλεγχο του πνεύματος της Αληθείας να μας μεταμορφώσει σε πνευματικούς νέους ανθρώπους δηλ να μας αναγεννήσει σε τέκνα αγάπης και αληθείας...τότε θα παραμείνουμε θλιβεροί μετρονόμοι της μοίρας που εμείς επιλέξαμε ως αυτο-μεταρυθμιζόμενοι εν τη απειθεία του θρησκευτόδοξου νοός μας.

Γι αυτό σήμερα αν ακούσουμε για μιά πίστη αγία δηλ.διαφορετική απο την κοινή του κόσμου να μη σκληρύνουμε τις καρδιές μας ...και με σπουδή να σπεύσουμε να ελυθερωθούμε απο τα δεσμά της ματαιδόξου ανθρωποθρησκείας των ανθρώπων. 
Ας μη ακολουθούμε τους ανθρωποάγιους Διοτρεφήδες όλων των δογμάτων αναμορφωμένων η μη που εμποδίζουν την είσοδο του πνεύματος των Αποστόλων του Χριστού εν τη Εκκλησία !
 
φ.σ
 
 
Τελευταία Ενημέρωση στις Σάββατο, 22 Ιούλιος 2017 19:43
 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB