cd  ΔΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
spacer.png, 0 kB

alt

" Η έρημος και η άνυδρος θέλουσιν ευφρανθή δι' αυτά, και η ερημία θέλει αγαλλιασθή και ανθήσει ως ρόδον."

Ησαίας 35,1 

 
            ΜΑΡΑΝΑΘΑ!
     Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΥΧΗ
     ΕΛΑ ΧΡΙΣΤΕ ΞΑΝΑ!

    
    ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  2019      

Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
       1 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  31   

spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
ΔΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator   
Σάββατο, 29 Νοέμβριος 2008 01:40


«
Και τούτο προσεύχομαι, να περισσεύσει η αγάπη σας έτι μάλλον και μάλλον εις επίγνωσιν και εις πάσαν νόησιν διά να διακρίνητε τα διαφέροντα, ώστε να ήσθε ειλικρινείς και απρόσκοποι μέχρι της ημέρας του Χριστού,πλήρεις καρπών δικαιοσύνης των δια του Ιησού Χριστού, εις δόξαν και έπαινον Θεού.» Φιλιππησίους 1:9-11

Τι συνεπάγεται για ένα πιστό να  διακρίνει τα διαφέροντα;

 

Όταν ο Χριστός εκτός απο Σωτήρας είναι και Κύριος της ζωής μας,  δίνει την ικανότητα να διακρίνουμε , και η ζωή μας μπαίνει σε άλλη τροχιά. Τότε είμαστε στο φως και πλέον βλέπουμε γύρω μας, έχουμε το δικαίωμα της επιλογής , είμαστε ελεύθεροι , "Ο δε Κύριος είναι το Πνεύμα· και όπου είναι το Πνεύμα του Κυρίου, εκεί ελευθερία." Κορινθίους Β' 3:17

Ο κόσμος δεν είναι ελεύθερος είναι εξαπατημένος είναι δουλωμένος από το φόβο, όταν είσαι ελεύθερος με την ελευθερία του Θεού δεν φοβάσαι πια , γιατί όπως λέει και στουςΕβραίους 2:15 :"ο Κύριος κατήργησε το θάνατο για να ελευθερώση εκείνους, όσοι διά τον φόβον του θανάτου ήσαν διά παντός του βίου υποκείμενοι εις την δουλείαν. "
Άρα το να διακρίνουμε τα διαφέροντα σημαίνει να βλέπουμε πίσω και από το φαινόμενο του θανάτου χωρίς φόβο γιατί ξέρουμε ότι ο Κύριος κατήργησε το θάνατο και μας δίνει το θάρρος να τον αψηφούμε.

Επίσης όπως λέει και το εδάφιό μας όταν διακρίνουμε τα διαφέροντα είμαστε ειλικρινείς και απρόσκοποι μέχρι της ημέρας του Χριστού, πλήρεις καρπών δικαιοσύνης των δια του Ιησού Χριστού, εις δόξαν και έπαινον Θεού.» Απρόσκοποι σημαίνει χωρίς πρόσκομμα , χωρίς εμπόδιο , χωρίς σκάνδαλο. Άρα ο πιστός που διακρίνει δεν θα σκανδαλιστεί, γιατί γνωρίζει πώς να εξετάζει τις καταστάσεις , διακρίνει τις πράξεις, τα κίνητρα και το κυριότερο δεν αποβλέπει σε ανθρώπους και δεν περιμένει τίποτα από ανθρώπους , γιατί και αυτός άνθρωπος είναι και όλοι φταίμε για πολλά , και έχουμε στο μυαλό μας το εδάφιο που λέει" Όστις αγαπά τον αδελφόν αυτού εν τω φωτί μένει, και σκάνδαλον εν αυτώ δεν είναι· όστις όμως μισεί τον αδελφόν αυτού εν τω σκότει είναι και εν τω σκότει περιπατεί και δεν εξεύρει που υπάγει, διότι το σκότος ετύφλωσε τους οφθαλμούς αυτού."Ιωάννου Α' 2:10,11

Ακόμα λέει ο Κύριος : "και μακάριος είναι όστις δεν σκανδαλισθή εν εμοί." Ματθαίος 11:6

Αυτό σημαίνει να ξέρεις τι να περιμένεις από το Κύριο, ο πιστός που διακρίνει μέσα σε αυτή τη ζωή το σχέδιο του Κυρίου , το χαρακτήρα Του και τις υποσχέσεις Του, βλέπει το χέρι Του εκεί που άλλοι βλέπουν τη μοίρα , και αυτό δεν συνεπάγεται πως θα του συμβαίνουν πάντα καλά πράγματα στη ζωή του αλλά θα γνωρίζει ότι όλα είναι ελεγχόμενα από Αυτόν γιατί όλα συνεργούν προς το αγαθό σε αυτόν που έχει θέσει την αγάπη του στο Θεό και το αγαθό μπορεί να μην είναι και σε αυτή τη ζωή , είναι σίγουρα όμως στην μέλλουσα , και επομένως δεν πρέπει να μας εξαπατά η αμαρτία και να μην σκανδαλιζόμαστε από το σχέδιο του Κυρίου στη ζωή μας . Και ο Ηλίας απελπίστηκε από το να ζεί , και ο Ιωάννης ο βαπτιστής περίμενε κάτι πιο δραστικό στη ζωή του από τον Κύριο , και εμείς αγωνιούμε και απελπιζόμαστε , πρέπει όμως να έχουμε την επίγνωση να διακρίνουμε γιατί όπως λέει  και ένα παλιός ύμνος: 

"πίσω από της θλίψεως τα νέφη, 
ο Κύριος κρύπτει πρόσωπον φαιδρόν."

Η ικανότητα να διακρίνουμε το πόσο απέχει ο λόγος του Θεού από το φρόνημα του κόσμου γύρω μας , δίνει και σε εμάς τους πιστούς που θέλουμε να τον υπακούσουμε, το μέτρο για να συγκρίνουμε την πορεία μας, αν τελικά περιπατούμε με το πνεύμα του Θεού ή με το πνεύμα του κόσμου δηλ. τη σάρκα , και να εξετάζουμε και τους γύρω μας αν περιπατούν αναλόγως. Ενδυθείτε λέει ο Απόστολος τον καινούργιο άνθρωπο ο οποίος δεν αμαρτάνει και πρέπει να ξέρουμε πότε συμβαίνει αυτό γιατί έτσι βαδίζουμε αξίος της προσκλήσεως που μας έγινε , και τότε γνωρίζουμε πότε οικοδομούμε με το λόγο μας ή και τι μας οικοδομεί "Πάντα λέει ο Απόστολος είναι εις την εξουσίαν μου αλλά πάντα δεν συμφέρουσι· πάντα είναι εις την εξουσίαν μου, αλλά πάντα δεν οικοδομούσι." Κορινθίους Α' 10:23

Όλα είναι στην επιλογή μας σε αυτή τη ζωή η ματαιότητα και η αιωνιότητα , ο πλουτισμός του κόσμου και ο πλουτισμός του Θεού , 
"
Ιδού, εγώ έθεσα ενώπιόν σου σήμερον την ζωήν και το αγαθόν, και τον θάνατον και το κακόν· Ο λόγος του Θεού ξεκαθαρίζει τα μάταια και τα προσωρινά από τα ένδοξα και αιώνια."
Δευτερονόμιον 30:15

Το να διακρίνουμε τα διαφέροντα να τα δοκιμάζουμε όπως λέει στο αρχαίο κείμενο κάνει και εμάς διαφορετικούς και αυτή είναι η βάση της μαρτυρίας μας να δείχνουμε διαφορετικοί όχι λόγω της μόρφωσής μας ή λόγω της κοινωνικής μας θέσης αλλά λόγω της προσκόλλησής μας στον ανατρεπτικό (αιρετικό για τον κόσμο) τρόπο του Κυρίου. "Ούτως ας μας θεωρή πας άνθρωπος ως υπηρέτας του Χριστού και οικονόμους των μυστηρίων του Θεού".Κορινθίους Α' 4:1 και δίνοντας στον Κύριο μια καρδιά την οποία να μπορεί να πλάσει, και να φέρει (καρπούς δικαιοσύνης των δια του Ιησού Χριστού) οι οποίοι δηλ. θα καρποφορούν με τη δύναμη του Χριστού , μια τέτοια καρδιά μέσα στον κόσμο με τους πειρασμούς και τις δοκιμασίες αγιάζει το όνομα του Θεού ενώπιον ανθρώπων και των αγγέλων και οδηγεί εις δόξαν και έπαινο Θεού.

Άρα  σαν συμπέρασμα :

Ο λόγος του Θεού όπως ακούσαμε είναι το κάτι διαφορετικό , αν και πολλές σκέψεις και αρχές μέσα από το λόγο, τις συναντούμε και στη φιλοσοφία κάποιων θρησκειών, κάποιων πολιτισμών όπως ο Ελληνικός , ο Παύλος χρησιμοποίησε πάνω από 6 παραπομπές από την αρχαία Ελληνική λογοτεχνία , το πνεύμα του λόγου του Θεού όμως διαφέρει από κάθε τι. Δεν είναι μόνο η ελπίδα της αιωνίου ζωής αλλά η σχέση που καλούνται να έχουν οι χριστιανοί με το Θεό τους, αυτό είναι που κάνει το λόγω της γραφής μοναδικά ζωντανό λόγω. Είναι επίσης ο μόνος λόγος που μιλάει για καινούργια κτίση, μιλάει για αναγέννηση καινούργιου νου , δημιουργία καινούργιου ανθρώπου όπου θα έχει ιδιαίτερη σχέση με τον Κύριό του, τόσο ιδιαίτερη που απλά να επιλέγουμε να είμαστε μαζί Του χωρίς κάποια απολαβή , είναι Κύριος που αποπνέει εμπιστοσύνη, σιγουριά , όπως λέει και στο Άσμα Ασμάτων :
Τι διαφέρει άλλου αγαπητού ο αγαπητός σου, ω ώραία μεταξύ των γυναικών; τι διαφέρει άλλου αγαπητού ο αγαπητός σου, και ώρκισας ημάς ούτως κάποια από τα χαρακτηριστηκά του μεταξύ πολλων αναφέρει ότι Η κεφαλή αυτού είναι χρυσίον δεδοκιμασμένον;, Ο ουρανίσκος αυτού είναι γλυκασμοί· και αυτός όλος επιθυμητός. Ούτος είναι ο αγαπητός μου, και ούτος ο φίλος μου, θυγατέρες Ιερουσαλήμ. προσφέρει άσυλο και ασφάλεια είναι σαν τις πόλεις της καταφυγής στην Παλαιά Διαθήκη και όποιος δοκιμάζει αυτό το λόγo και γεύεται την ανάπαυση που προσφέρει δεν θέλει να γυρίσει πίσω σ΄ένα κόσμο απαράλλαχτα άδικο , ανήθικο , επικίνδυνο με ανθρωποκτόνο αφεντικό όπου επικρατεί ο φόβος του θανάτου, έτσι λέει και ο Δαβίδ : Ψαλμοί 84:10 Διότι καλητέρα είναι μία ημέρα εν ταις αυλαίς σου υπέρ χιλιάδας· ήθελον προτιμήσει να ήμαι θυρωρός εν τω οίκω του Θεού μου, παρά να κατοικώ εν ταις σκηναίς της πονηρίας. Το να διακρίνουμε τα διαφέροντα να τα δοκιμάσουμε λέει το κείμενο σημαίνει να μπορούμε να καταλάβουμε τον διαφορετικό τρόπο του θεού σε αυτό τον κόσμο, και αν θέλουμε να είμαστε χριστιανοί που να διαφέρουμε με φωτινό τρόπο πρέπει να ξέρουμε να διακρίνουμε αυτά που διαφέρουν τα ακατανόητα στον κόσμο , αυτά που οδηγούν στη ζωή αυτά που μένουν ενώ όλα τα άλλα παρέρχονται.

Είπαμε ότι ο τρόπος να απόκτήσουμε αυτή την πολυπόθητη διάκριση των πραγμάτων είναι η αγάπη , μέσα από αυτή το πνεύμα του Θεού , και ο έλεγχός Του μας κρατούν σε επαγρύπνηση ώστε να δοκιμάζουμε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον και να έχουμε τα αισθητήρια γεγυμνασμένα εις το να διακρίνουμε το καλό από το κακό.

" Επιστρέψατε προς τους ελέγχους μου· ιδού, εγώ θέλω εκχέει το πνεύμά μου εφ' υμάς, θέλω σας κάμει να νοήσητε τους λόγους μου."Παροιμίαι 1:23

Δημήτρης Κορονιώτης

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 24 Σεπτέμβριος 2009 22:02
 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB