cd  ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑ
spacer.png, 0 kB

alt

" Η έρημος και η άνυδρος θέλουσιν ευφρανθή δι' αυτά, και η ερημία θέλει αγαλλιασθή και ανθήσει ως ρόδον."

Ησαίας 35,1 

 
            ΜΑΡΑΝΑΘΑ!
     Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΥΧΗ
     ΕΛΑ ΧΡΙΣΤΕ ΞΑΝΑ!

       
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022       

Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27  28  29  30 
31            

spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑ
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator   

ouder.jpg

ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑ

ΜΙΑ ΕΙΛΙΚΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΗ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ

 

Ο κόσμος μέσα στον οποίο ζούμε έχει, με την πάροδο των ετών, δημιουργήσει ένα σύστημα διαβίωσης με τα δικά του χαρακτηριστικά. Αυτά τα χαρακτηριστικά δεν είναι όλα σύμφωνα με τις αρχές και τα χαρακτηριστικά που διδάσκει η Αγία Γραφή. Οι αληθινοί Χριστιανοί, τα παιδιά του Θεού, οδηγούνται από το πνεύμα του Θεού και διαπνέονται από το όραμα της Βασιλείας του Χριστού. Αυτή η Βασιλεία δεν ανήκει στο υπάρχον σύστημα, σ' αυτόν τον κόσμο, όπως ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός περιέγραψε απαντώντας στον Πιλάτο (Ιωάννης 18/ιη΄36), «Η βασιλεία η εμή δεν είναι εκ του κόσμου τούτου». Ούτε ο Βασιλιάς της, ούτε και η ίδια υπηρετείται με τα μέσα με τα οποία υπηρετούνται οι κοσμικές βασιλείες, «Εάν η βασιλεία η εμή ήτο εκ του κόσμου τούτου οι υπηρέται μου ήθελον αγωνίζεσθαι, δια να μη παραδοθώ εις τους Ιουδαίους».

Η Βασιλεία αυτή έχει θεία προέλευση, είναι Ουράνια και Εκείνος που έχρισε το Βασιλιά της είναι ο Ύψιστος Θεός, ο Δημιουργός του σύμπαντος, «Αλλ' Εγώ (ο καθήμενος εν ουρανοίς) έχρισα τον Βασιλέα μου… Υιός μου είσαι Συ, Εγώ σήμερον σε εγέννησα… Τώρα λοιπόν, βασιλείς (της γης), συνετίσθητε. Διδάχθητε, κριταί της γης… Φιλείτε τον Υιόν, μήποτε οργισθή, και απολεσθήτε εκ της οδού, όταν εξαφθή ταχέως ο θυμός Αυτού. Μακάριοι πάντες οι πεποιθότες επ' Αυτόν» (Ψαλμός 2/β΄ 6, 7, 10, 12).

Είναι σαφές ότι όσοι επιθυμούν να υπακούουν σ΄ Αυτόν τον Βασιλιά, τον Άρχοντα της ειρήνης (Ησαΐας 9/θ΄16), τον Χριστό, τον Υιό του μόνου ζωντανού και αληθινού Θεού, υπηρετούν αταλάντευτα την ειρήνη υπακούοντας με ελευθερία στις εντολές Του. Η στάση αυτή, όπως είναι φυσικό, είναι απόλυτα προσωπική, συνειδητή και σε καμία περίπτωση αναγκαστική, και τους οδηγεί, σε όποιο έθνος και αν ανήκουν και κάτω από όλες τις περιστάσεις, να επιλέγουν την ειρήνη και να προσπαθούν να τηρούν πλήρη ουδετερότητα σχετικά με τις πολιτικές διαμάχες του κόσμου.

Η θέση αυτή, ως ανθρώπινο δικαίωμα, ζητούν να γίνεται απόλυτα σεβαστή απ’ όλους, καθώς οι ίδιοι σέβονται απόλυτα το δικαίωμα των άλλων στην αντίθετη άποψη. Συνεπώς δεν παρεμποδίζουν τους συνανθρώπους τους να συμμετέχουν σε πατριωτικές εορτές, να υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις, να μετέχουν σε πολιτικά κόμματα, να επιδιώκουν πολιτικά αξιώματα ή να εκλέγουν στις εκλογές. Αλλά οι ίδιοι, ως συνεπείς Χριστιανοί, λατρεύουν μόνο τον Αληθινό Θεό, το Θεό της Αγίας Γραφής και τον Κύριο Ιησού Χριστό τον Υιό Του, τον Σωτήρα τους. Έχουν αφιερώσει τη ζωή τους ανεπιφύλακτα σ' Αυτούς και υποστηρίζουν με όλα τα μέσα που διαθέτουν την ερχόμενη επουράνια Βασιλεία. «Το πολίτευμα ημών είναι εν ουρανοίς, οπόθεν και προσμένομεν Σωτήρα, τον Κύριον Ιησούν Χριστόν» (απ. Παύλος, Φιλιππησίους 3/γ΄ 20).


Τι υποστηρίζει η Αγία Γραφή σχετικά με τη βία.


Ματθαίος 5/ε΄ 43-45. «Ηκούσατε ότι ερρέθη, 'θέλεις αγαπά τον πλησίον σου' και μίσει τον εχθρόν σου. Εγώ όμως σας λέγω, αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευλογείτε εκείνους οίτινες σας καταρώνται, ευεργετείτε εκείνους οίτινες σας μισούσι και προσεύχεσθε υπέρ εκείνων οίτινες σας βλάπτουσι και σας κατατρέχουσι, δια να γίνητε υιοί του Πατρός σας του εν τοις ουρανοίς».

Σε αντίθεση με το πνεύμα της Παλαιάς Διαθήκης και του Μωσαϊκού νόμου ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ως νέος νομοθέτης επισημαίνει την αλλαγή και προσδιορίζει το πνεύμα της Καινής Διαθήκης στην Χριστιανική εποχή.

 

Ματθαίος 26/κς΄52. «Τότε λέγει προς αυτόν ο Ιησούς. Επίστρεψον την μάχαιράν σου εις τον τόπον αυτής, διότι πάντες όσοι πιάσωσι μάχαιραν δια μαχαίρας θέλουσι απολεσθή».

Εάν κάποιος πιστεύει ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει τα όπλα για να προστατεύσει τη θρησκεία του, η προστασία του ίδιου του Χριστού με το μαχαίρι του Πέτρου θα ήταν το σπουδαιότερο επιχείρημα. Ωστόσο ο Κύριος Ιησούς σ' αυτήν την περίπτωση δίδαξε ότι κανείς αληθινός μαθητής Του δεν έπρεπε να καταφύγει στη βία και σε πολεμικά όπλα.


Β΄Κορινθίους 10/ι΄ 3,4. «Αν και περιπατώμεν εν σαρκί, δεν πολεμούμεν όμως κατά σάρκα, διότι τα όπλα του πολέμου ημών δεν είναι σαρκικά, αλλά δυνατά συν Θεώ προς καθαίρεσιν οχυρωμάτων».

Ο απ. Παύλος αναφέρει ότι ο πόλεμος που διεξάγει ο Χριστιανός είναι πνευματικός και συνεπώς τα όπλα που χρησιμοποιεί είναι ανάλογα. Σ' ένα τέτοιο πόλεμο δεν καταφεύγει ποτέ σε σαρκικά όπλα, όπως απάτη, απειλή, πομπώδη λόγια, ή σε φυσικά όπλα που επιφέρουν θάνατο. Δεν προστατεύεται με τέτοια μέσα η Χριστιανική διδασκαλία, ή η Εκκλησία του Χριστού.


Ωσηέ 1/α΄7. «Θέλω σώσει αυτούς δια Κυρίου του Θεού αυτών, και δεν θέλω σώσει αυτούς δια τόξου, ουδέ δια ρομφαίας, ουδέ δια πολέμου, δια ίππων, ουδέ δια ιππέων».

Ο προφήτης του Θεού διατυπώνει τον τρόπο με τον οποίο προστατεύει και σώζει ο Θεός. Αν και τα λόγια αυτά διατυπώνονται σε μια εποχή που τα όπλα αυτά ήταν σε ευρεία χρήση, ωστόσο ο χαρακτήρας, η καρδιά του Θεού είναι σαφής.


Ματθαίος 5/ε΄9. «Μακάριοι οι ειρηνοποιοί, διότι αυτοί θέλουσι ονομασθή υιοί Θεού».

Τα παιδιά του Θεού, οι αληθινοί Χριστιανοί δεν είναι δυνατόν παρά να είναι ενεργοί οπαδοί της ειρήνης, σε κάθε περίσταση.


Ησαΐας 2/β΄2,4. «Εν ταις εσχάταις ημέραις το όρος του οίκου του Κυρίου θέλει στηριχθή επί της κορυφής των ορέων,…Και θέλει κρίνει αναμέσον των εθνών και θέλει ελέγξει πολλούς λαούς. Και θέλουσι σφυρηλατήσει τας μαχαίρας αυτών δια υνία και τα λόγχας αυτών δια δρέπανα. Δεν θέλει σηκώσει μάχαιραν έθνος εναντίον έθνους, ουδέ θέλουσιν μάθει τον πόλεμον».

Η Βασιλεία του Χριστού έχει αυτά τα χαρακτηριστικά και όσοι επιθυμούν ν' ανήκουν σ' αυτή ενστερνίζονται και ακολουθούν από τώρα τους νόμους της.


Ιωάννης 14/ιδ΄27. «Ειρήνην αφήνω εις εσάς, ειρήνην την εμήν δίδω εις εσάς, ουχί καθώς ο κόσμος δίδει, σας δίδω Εγώ. Ας μην ταράττηται η καρδία σας, μηδέ ας δειλιά».

Η ειρήνη που ο Χριστός χαρίζει στους πιστούς Του είναι τελείως διαφορετική από εκείνη που ο κόσμος ευαγγελίζεται, επιδιώκει και ουδέποτε έχει επιτύχει. Μια ειρήνη που δεν είναι προϊόν τρόμου ή συναλλαγής. Ο άνθρωπος που έχει ειρήνη με το Θεό δεν μπορεί παρά να είναι ειρηνικός και να ησυχάζει κάτω από την ισχυρή προστασία Του.


Παλαιά και Καινή Διαθήκη


Είναι αλήθεια ότι στους χρόνους της Παλαιάς Διαθήκης ο Θεός οδήγησε τον λαό Του, τον Ισραήλ, για να κυριέψει με πόλεμο τις περιοχές που ο ίδιος είχε υποσχεθεί. Εκείνος ήταν που όριζε τους κανόνες με τους οποίους έπρεπε να διεξάγονται αυτοί οι πόλεμοι. Ήταν άγιοι πόλεμοι του τότε περιούσιου Λαού Του και υποτυπούσαν τους σημερινούς πνευματικούς πλέον πολέμους του αληθινού Λαού Του. Αυτό δεν μπορεί να ισχύσει για τον πόλεμο κανενός έθνους σήμερα, γιατί κανένα σημερινό έθνος δεν μπορεί να οικειοποιηθεί τον τίτλο του περιούσιου λαού.

Με τον ερχομό του Κυρίου Ιησού Χριστού και την ίδρυση της παγκόσμιας αόρατης Εκκλησίας Του, μια νέα κατάσταση ήλθε στην ύπαρξη. Οι Χριστιανοί δεν είναι πλέον κάτω από το Μωσαϊκό νόμο. Το Ευαγγέλιο της χάρης του Θεού μέσω του Κυρίου Ιησού Χριστού πρέπει να κηρυχτεί σε όλα τα έθνη, για να προκύψει ο σημερινός Λαός του Θεού. Σήμερα αυτός ο Λαός του Θεού δεν αποτελεί μια εθνότητα, όπως ο Ισραήλ της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά είναι διασκορπισμένος σ' όλα τα έθνη, στα πέρατα της γης. Ο Κύριος είναι Εκείνος που τους γνωρίζει και τους οδηγεί. Είναι βέβαιο ότι αν οι αληθινοί Χριστιανοί πήγαιναν να πολεμήσουν εναντίον ενός άλλου έθνους, θα πολεμούσαν εναντίον κάποιων πνευματικών αδελφών τους, κάποιων το ίδιο πιστών με αυτούς που θα προσεύχονταν στον ίδιο Θεό.

Το πνεύμα της Καινής Διαθήκης είναι τελείως διαφορετικό με το σημερινό κοσμικό πνεύμα που αναπαράγει σε όλες τις μορφές της τη βία. Οι πραγματικοί Χριστιανοί, τα αληθινά παιδιά του Θεού, δεν αποδέχονται την λογική του τρόμου, πιστεύουν ότι δεν νικιέται το κακό με το κακό, είναι εντελώς αντίθετοι με τη θεωρία «εάν θέλεις ειρήνη προετοιμάσου για πόλεμο», είναι ειρηνοποιοί, αγαπούν την ειρήνη και αγωνίζονται με τη βοήθεια του Θεού, γι’ αυτήν. Η εντολή του Θεού είναι απαράβατη γι’ αυτούς. «Έκκλινον από του κακού και πράττε το αγαθόν· ζήτει ειρήνην και κυνήγει αυτήν» (Ψαλμοί 34/λδ΄14)

Την δικαιολογημένη με τα σημερινά δεδομένα ανάγκη για δικαιοσύνη, την τιμωρία των κακών, πονηρών και άδικων ανθρώπων, ας την αφήσουμε να την αποδώσει Εκείνος που είπε: «Εις Εμέ ανήκει η εκδίκησις, Εγώ θέλω κάμνει ανταπόδοσιν λέγει Κύριος» Δευτερονόμιον 32/λβ΄35. Οι αληθινοί Χριστιανοί ακολουθούν τον χρυσό κανόνα: «Καθώς θέλετε να πράττωσιν εις εσάς οι άνθρωποι και σεις πράττετε ομοίως εις αυτούς» Λουκάς 6/ς΄31. Είναι ενεργοί πολίτες με πρωτοβουλία στο καλό, στην ειρήνη, στην αγάπη για κάθε άνθρωπο.


Από την Ιστορία.


"Διάλογος με τον Τρύφωνα, ένα Ιουδαίο" Ιουστίνος ο Μάρτυς 2ος αι. μ. Χ. «Εμείς που έχουμε κορεστεί από πολέμους και αλληλοσφαγές και κάθε είδους κακία, έχουμε ο καθένας μας μετατρέψει σ' ολόκληρη τη γη τα πολεμικά μας όπλα, τα σπαθιά μας σε υνία και τις λόγχες μας σε γεωργικά εργαλεία, και καλλιεργούμε ευσέβεια, δικαιοσύνη, φιλανθρωπία, πίστη και ελπίδα, κάτι που αποκτήσαμε από το ίδιο τον Πατέρα μας μέσω Εκείνου ο οποίος σταυρώθηκε».

"The Rise of Christianity" E. W. Barnes, σελ. 333. London 1947. «Μια προσεκτική ανασκόπηση όλων των πληροφοριών που υπάρχουν στη διάθεσή μας, δείχνει ότι μέχρι την εποχή του Μάρκου Αυρήλιου (Ρωμαίος Αυτοκράτορας 161-180 μ.Χ.) κανένας χριστιανός δεν έγινε στρατιώτης και κανένας στρατιώτης, αφού έγινε χριστιανός, δεν παρέμεινε σε στρατιωτική υπηρεσία».

"History of Christianity" Edward Gibbon, σελ.162,163. Ν. Υόρκη 1891. «Αρνήθηκαν να έχουν οποιοδήποτε ενεργό μέρος στην πολιτική διοίκηση ή στη στρατιωτική άμυνα της αυτοκρατορίας…ήταν αδύνατον για τους χριστιανούς να γίνουν στρατιώτες, δικαστές ή άρχοντες, χωρίς να απαρνηθούν ένα πιο ιερό καθήκον».


Θα πρέπει να γίνει απόλυτα σαφές, γι’ αυτό και το επαναλαμβάνουμε, ότι η ουδετερότητα των αληθινών Χριστιανών δεν σημαίνει, σε καμία περίπτωση, ότι δεν αγαπούν την πατρίδα τους και δεν ενδιαφέρονται για την ελευθερία, τα δικαιώματα και την ευημερία του πλησίον τους. Αντίθετα, ενώ αρνούνται να συμβάλλουν στο φαύλο κύκλο της βίας, είναι πρόθυμοι να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους με προσωπικό κόστος, σε ειρηνικούς σκοπούς επιλέγοντας κοινωνική θητεία, προκειμένου να βοηθήσουν τους συνανθρώπους τους και ιδιαίτερα εκείνους που τους χρειάζονται. Γνωρίζουν πολύ καλά και προσπαθούν με την καρδιά τους να ζουν τον Χριστιανικό τρόπο ζωής, να εφαρμόζουν την εντολή που επανέλαβε ο Κύριος Ιησούς Χριστός: «Θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως σεαυτόν» Ματθαίος 22/κβ΄39, καθώς και τη συμβουλή του απ. Παύλου προς τους Γαλάτες: «Ας εργαζώμεθα το καλόν προς πάντας, μάλιστα δε προς τους οικείους της πίστεως» 6/ς΄10.

Εκείνο που πραγματικά πιστεύουν είναι ότι, τα δεινά που εξακολουθούν να μαστίζουν την ανθρωπότητα παρά τους τόσους αγώνες και το αίμα που έχει χυθεί, δεν πρόκειται να λυθούν με κανένα άλλο τρόπο, παρά μόνο με τον ερχομό της Βασιλείας του Θεού στη γη. Αυτό είναι το κήρυγμά τους, και αυτή είναι η προσευχή τους: «Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς, αγιασθήτω το όνομά Σου, ελθέτω η Βασιλεία Σου, γενηθήτω το θέλημά Σου ως εν ουρανώ και επί της γης» Ματθαίος 6/ς΄ 9,10.


Π.Σ

Τελευταία Ενημέρωση στις Σάββατο, 07 Μάιος 2011 22:46
 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB