cd  Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΥΨΙΣΤΟΥ
spacer.png, 0 kB

alt

" Η έρημος και η άνυδρος θέλουσιν ευφρανθή δι' αυτά, και η ερημία θέλει αγαλλιασθή και ανθήσει ως ρόδον."

Ησαίας 35,1 

 
            ΜΑΡΑΝΑΘΑ!
     Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΥΧΗ
     ΕΛΑ ΧΡΙΣΤΕ ΞΑΝΑ!

         ΑΠΡΙΛΙΟΣ 
 2023       

Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
          1 2
 3  5  6 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΥΨΙΣΤΟΥ
Συντάχθηκε απο τον/την Εκδότης   
Πέμπτη, 31 Μάιος 2018 00:10
 "τον δε ολίγον τι παρά τους αγγέλους ηλαττωμένον Ιησούν βλέπομεν διά το πάθημα του θανάτου με δόξαν και τιμήν εστεφανωμένον, διά να γευθή θάνατον υπέρ παντός ανθρώπου διά της χάριτος του Θεού. 10 Διότι έπρεπεν εις αυτόν, διά τον οποίον είναι τα πάντα και διά του οποίου έγειναν τα πάντα, φέρων εις την δόξαν πολλούς υιούς, να κάμη τέλειον τον αρχηγόν της σωτηρίας αυτών διά των παθημάτων." Εβρ.2:9-10

Ο Θεός και τον Κύριο ανέστησε και Τον έφερε στη δόξα ,μάλιστα Του έδωσε δόξα παραπάνω απο τη δόξα που είχε πριν γείνη ο κόσμος ... και ημάς τους πιστευοντες εις τον Υιό Του θέλει αναστήσει ο Θεός δια του Κυρίου εν τη εσχάτη ημέρα και τότε θέλομεν αρπαχθεί εις τον αέρα εις συνάντηση του ερχομένου Κυρίου ο Οποίος θέλει φέρει ημάς ως αναστημένους υιούς του Θεού  εις την δόξα του Πατρός  !

Οι Εβραίοι δεν πίστεψαν ότι ο Θεός εν αρχή είχε έναν Υιό ,τον Λόγο που αναφέρει ο απ.Ιωάννης...αλλά πίστεψαν ότι ο προυπάρχων Λόγος ήταν η Τορά και μάλιστα ένας ραβίνος διακήρυττε ότι ο Θεό κοιτούσε την Τορά ως σχέδιον και έτσι δημιούργησε τον κόσμο! 
Δηλ.ταυτιζαν τον Λόγο όχι ως μονογενή Υιό που ήταν εις τον κόλπο του Πατρός που αποκαλύπτει δια πνεύματος αγίου ο Ιωάννης στο Ευαγγέλιο,αλλά τον ταυτιζαν ως ιδεατό σχεδιαστικό υπόμνημα ,ως αρχιτεκτονικό βιβλίο!

Το ίδιο πιστευουν και στον Ισλαμισμό ότι ο Λόγος ήταν το κοράνι ως ιδεατό προυπάρχων σχεδίασμα σοφίας ! 

Το ίδιο ερμηνεύουν και στης βιβλκής εταιρείας τον σχολιασμό ότι ο Λόγος είναι η Σοφία του Θεού ως ενυπάρχουσα στον Θεό ,ως ένθετος λόγος και γι αυτό γράφουν ότι ο ίδιος ο Θεός έγινε σάρκα! και αυτό το γράφουν μέσα στην παράφραση της Βίβλου που εξέδωσαν ,στην ουσία προκαταλαμβάνουν τον αναγνώστη στην εξωβιβλική δοξασία περι τριαδικού θεού! 

Εκ των παραπάνω συνάγεται το συμπέρασμα ότι οι θρησκείες των ανθρώπων δεν δέχτηκαν τον Υιό του Θεού ως Μονογενή Υιό του Θεού,ως ξεχωριστή θεία προσωπικό- τητα αλλά ως ιδεατό ένθετο λόγο ως σοφία,ως σκέψη δηλ του Θεού! 

Στη ουσία δεν πίστεψαν στον Υιό τον αποασταλέντα εκ Θεού αλλά στον Θεό ότι ήταν ο Υιός ,στην ουσία απειθούν στην αλήθεια την αποκαλυφθείσα περί του Υιού του Θεού ότι αυτός ήτο ο προυπάρχων Λόγος-αίτιος δημιουργίας των πάντων και ο οποίος εκένωσεν τον εαυτό Του ως Υιού του Θεού και έγινε σάρκα ,ως υιούς του Ανθρώπου για να σώσει τους υιούς των ανθρώπων! 

Παρατηρούμε δηλ αποστροφή των τριαδοθρησκευομένων εθνικών απο την υιο-θεική προσωπικότητα του Χριστού και με αυτή την εθελοθρησκευτική τους διάθεση αρνουνται  την ύπαρξη υικής σχέσης του Χριστού με τον Πατέρα και Θεό Του και άρα και τη δικής μας, μέσω της πίστης στον Πρώτο Υιό του Θεού, υικής σχέσης με τον Πατέρα Θεό!
Στην ουσία αυτοαναιρούνται οι τριαδοθειστές ενσωματωνοντες τον Υιό με τον Πατέρα,τον κάμουν "υιοπατωρα" όπως οι μεσαιωνικοί διδάκτορες του τριαδισμού θέσπισαν ενσυγχίτως , αφού δεν δέχονται την ξεχωριστή ύπαρξη του Χριστού ως Υιού Του Θεού .

Οι ασύνετοι θιασώτες της εθελοθρησκευτικής τριαδοθείας δεν δέχονται ότι ο Χριστός ήταν ο Υιός που ήταν στραμμένος ως ξεχωριστό θείο πρόσωπο προς τον Πατερα και Θεό Του πριν γείνει ο κόσμος αλλά και τώρα ως ζων αναστημένος εκ νεκρών είναι μιά ξεχωριστή θεία ύπαρξη-προσωπικότητα απο τον Θεό Πατέρα Του δηλ θεός ξεχωριστός και αυτόνομος. 

Λένε σοφιστείες του τύπου ότι "δεν πιστευουμε σε δύο θεούς αλλά σε έναν". Αυτό που λένε δεν καταλαβαίνουν ότι αντιφέρονται στην Γραφή που λέγει"θεοί είσθε πάντες και υιοί Υψίστου " Λέτε η γραφή να κηρύττει πολυθεία;...τόσο ασύνετοι είσασθε.;
Δεν καταλαβαίνετε οτι ο Χριστός έλεγε ότι ήταν ο Υιός του Θεού και με αυτήν την έννοια οι Φαρισσαίοι έλεγαν ότι κάμει τον εαυτό Του θεό. Ομολογούν λοιπόν την απείθειά τους μη πιστευοντας στην ξεχωριστή θειότητα του Υιού του Θεού,του Χριστού !Με αυτό που λένε εναντίον αυτών που δεν πιστευουν στην τριαδοθεική ενσωμάτωση... ισχύει για τους εαυτούς τους!

Με αυθαίρετη δογματική παρερμηνεία του εν αρχή Λόγου ως ενδιάθετης σκέψης ή σοφίας  μέσα στον Θεό   "ενσωματώνουν" τον Χριστό εντός του Θεού και χάνουν έτσι την ξεχωριστή ύπαρξη του Υιού του Θεού ...με αυτό τον τρόπο ματαιόνονται εξ αρχής στους εθελοθρησκευτικούς διαλογισμούς τους.

Ο Θεός δια του πνευματός Του γέννησε τον Πρωτευοντα σε όλα Υιό Του κατά την στιγμή της ανάστασής Του εκ νεκρών  και με τον ίδιο τρόπο θα γεννήσει -αναστήσει ως υιούς Του ,υιούς αναστάσεως εκ νεκρών τους πιστούς του Χριστού! Απο σήμερα ονομάζει υιούς Του ο Θεός   του πιστούς,  επειδή ακριβώς σήμερα δέχονται τον Χριστό σωτήρα και Κύριό τους και έτσι γεννιούνται άνωθεν  δια της δυνάμεως του πνεύματός Του!  

Δια του πνευματος του Χριστού ζωοποιούμεθα ως νέα κτίσματα πνευματικά δηλ. γινόμαστε συμμορφοι της εικόνος του Υιού του Θεού,γινόμαστε αδελφοί του ζώντος Χριστού του Πρώτου Υιού του θεού δηλαδή γινόμαστε υιοί Θεού ,κοινωνοί θείας φύσεως που λέγει ο απ.Παύλος διότι λογιζώμεθα ζώντες δια τον Θεό αφού ζούμε εν Χριστώ ,οι δε λοιποί απειθείς και αντιλέγοντες εις τον Υιό του Θεού παραμένουν εν τω θανάτω ως νεκροί μη υπακούοντες στον ζωοποιό λόγο του Χριστού! 

Ο Κύριος αναφέρθηκε στο γεγραμμένο του Δαβίδ ¨Πάντες είσθε θεοί και υιοί Υψίστου " όταν οι Φαρισσαίοι θέλησαν να τον λιθοβολήσουν επειδή έλεγε ότι ήταν Υιός του Θεού και όχι βέβαια ότι ήταν ο Θεός ο Υψιστος που λένε οι αθεόφοβοι δογματοφύλακες της τριαδοθείας...
Και αυτή η προφητεία πραγματοποιείται καθόλο τον εαυγγελικό αιώνα ...καθόσον όντως Θεοί δηλ υιοί Υψίστου λογίζονται οι δίκαιοι εξ υπακοής πίστεως εις Χριστόν και ως γεννηθέντες εκ Θεού δια του πνεύματος του Θεού είναι νέα κτίσματα ,αδελφοί του Χριστού όλοι οι πιστευοντες και ακολουθούντες ακριβώς εν λόγω και έργω την Διδαχή Του!

Θεοί δηλ υιοί Θεού Υψίστου θα γίνουν πάντες οι ακολουθούντες τον Χριστό ως Κύριό τους και πράττοντες την δικαιοσύνη εν λόγω και έργω ! Οι εργαζόμενοι την δικαιοσύνη του Θεού θα είναι οι καταξιωθέντες μετέχειν στην πρώτη ανάσταση των δικαίων και αυτοί μόνο δεν δύνανται να αποθάνουν πλέον καθόσον είναι Υιοί της αναστάσεως ,υιοί Υψίστου ονομασθήσονται ως αδελφοί του Χριστού και σύμμορφοι της εικόνος Αυτού.

Αν λοιπόν ο Θεός κάμει θεούς,ως υιούς Υψίστου τους πιστούς του Χριστού πόσω μάλλον ο Πρωτευων εις τα πάντα αναστημένος Χριστός είναι θεός αλλά προσέχουμε δεν παίρνει κανείς την θέση του Υψίστου Θεού Πατρός αλλά είναι στα δεξιά του Θεού!


Για να δούμε όμως την απλή γλώσσα του Ευαγγελίου της Αληθείας που ομιλεί για τη μαρτυρία του Θεού την οποία ακριβώς μαρτύρησε περι του Υιού Αυτού!


"Εάν δεχώμεθα την μαρτυρίαν των ανθρώπων, η μαρτυρία του Θεού είναι μεγαλητέρα· διότι αύτη είναι η μαρτυρία του Θεού, την οποίαν εμαρτύρησε περί του Υιού αυτού.
Όστις πιστεύει εις τον Υιόν του Θεού έχει την μαρτυρίαν εν εαυτώ· όστις δεν πιστεύει εις τον Θεόν, έκαμεν αυτόν ψεύστην, διότι δεν επίστευσεν εις την μαρτυρίαν, την οποίαν εμαρτύρησεν ο Θεός περί του Υιού αυτού.
Και αύτη είναι μαρτυρία, ότι ζωήν αιώνιον έδωκεν εις ημάς ο Θεός, και αύτη η ζωή είναι εν τω Υιώ αυτού. 12 Όστις έχει τον Υιόν έχει την ζωήν· όστις δεν έχει τον Υιόν του Θεού, την ζωήν δεν έχει.
13 Ταύτα έγραψα προς εσάς τους πιστεύοντας εις το όνομα του Υιού του Θεού, διά να γνωρίζητε ότι έχετε ζωήν αιώνιον, και διά να πιστεύητε εις το όνομα του Υιού του Θεού" Α΄Ιωάν.5:9-13

Όποιος έχει τον Υιό του Θεού έχει την ζωή! Ζωή έχουν οι πιστευοντες στο όνομα του Υιού του Θεού! Δηλ αυτοί που πιστευουν ότι ο Χριστός έχει την ιδιότητα οτι είναι ο Μονογενής Υιός του Θεού! όποιος πιστευει εις τον Υιό του Θεού έχει την μαρτυρία εν εαυτώ καθότι πιστευει στην μαρτυρία που ο Θεός εμαρτύρησε περι του Υιού Αυτού. Ο πιστός δέχεται ως απόλυτη αλήθεια ότι ο Θεός έχει έναν Μονογενή εξ Αυτού Υιό τον οποίον απέστειλε εν σαρκί στον κόσμο δια να σωθεί ο κόσμος δι Αυτού,του Υιού Του! Και αυτό δεν είναι θεωρητικό ,ιδεαλιστικό αλλά πραγματικό,πρακτικά εννοήσιμο ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού και όχι ο ίδιος ο Θεός! Δεν μπορεί ο πιστός να έχει καμία σύγχιση προσώπων ,πολύ περισσότερο να ταυτίζει τον Υιόν του Θεού Χριστόν με τον Πατέρα Αυτού Θεόν!

Ο Απ.Ιωάννης αναφέρεται σένα θεολογικό θέμα υψίστης σημασίας εάν κάποιος πιστευει ο Χριστός ήταν ο Θεός ο Πατέρας ή ήταν μιά ιδέα ή οτιδήποτε ιδεαλιστικό και όχι πραγματικό πρόσωπο ,εν σαρκί Υιός του Θεού ως ξεχωριστό απο τον Πατέρα Αυτού πρόσωπο με αυτονομία βούλησης, τότε δεν μπορεί να αντιληφθεί την αγάπη του Θεού Πατρός που θυσίασε τον Υιό Του υπέρ των αμαρτιών όλου του κόσμου. Αν πιστευει ότι ο Χριστός ήταν ο ίδιος ο Θεός όπως λένε οι θιασώτες της τριαδοθείας ,τότε δεν πιστευουν στην μαρτυρία του Θεού που μαρτύρησε περι του Υιού Του!

Και ημείς είδομεν και μαρτυρούμεν ότι ο Πατήρ απέστειλε τον Υιόν Σωτήρα του κόσμου. 15 Όστις ομολογήση ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού, ο Θεός μένει εν αυτώ και αυτός εν τω Θεώ. 16 Και ημείς εγνωρίσαμεν και επιστεύσαμεν την αγάπην την οποίαν έχει ο Θεός προς ημάς.Α΄Ιωάν 4,14-16
φ.σf
Τελευταία Ενημέρωση στις Κυριακή, 13 Σεπτέμβριος 2020 00:05
 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB