spacer.png, 0 kB

alt

             ΜΑΡΑΝΑΘΑ!
       Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΥΧΗ
       ΕΛΑ ΧΡΙΣΤΕ ΞΑΝΑ
              
       
ΦΕΒΡOYAΡΙΟΣ 2015


Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
1  2  3 4 5  6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
 
Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΚΑΝΘΑΣ
ΚΥΡΙΑ ΑΡΘΡΑ
alt
“Ακούσατέ μου... και θέλει σας ακούσει ο Θεός. Πήγαν κάποτε τα δένδρα να χρίσουν βασιλέα εφ' εαυτών· και είπαν προς την ελαία, Βασίλευσε σε μας. Αλλ' η ελαία είπε προς αυτά, Να αφήσω εγώ το πάχος μου, διά της οποίας τιμώνται Θεός και άνθρωποι, και να υπάγω να άρχω επί των δένδρων; Και είπαν τα δένδρα προς την συκήν, Ελθέ συ, βασίλευσε σε μας. Αλλ' η συκή είπε προς αυτά, Να αφήσω την γλυκύτητά μου και τον καρπόν μου τον καλόν, και να υπάγω να άρχω επί των δένδρων; Και είπαν τα δένδρα προς την άμπελον, Ελθέ συ, βασίλευσε σε μας. Και είπεν η άμπελος προς αυτά, Να αφήσω τον οίνον μου, όστις ευφραίνει Θεόν και ανθρώπους, και να υπάγω να άρχω επί των δένδρων; Τότε είπαν πάντα τα δένδρα προς την άκανθα, Ελθέ συ, βασίλευσε σε μας. Και είπε η άκανθα προς τα δένδρα, Εάν αληθώς σεις με χρίητε βασιλέα υμών, έλθετε, καταφύγετε υπό την σκιάν μου· αλλιώς , φωτιά να εξέλθη απο την ακάνθη και να καταφάγη τας κέδρους... ” Κριτές 9:8-15

Η φιλοδοξία και η σκληρότητα,η καταπίεση και η κακία, η αδίστακτη καταδυνάστευση των πολιτικών ακανθών που επιζητούν την εξουσία σε βάρος των πολιτών. Το ατομικό κακό σε βάρος του κοινού καλού.
Κοιτάξτε την διαφορά...Η ελαία,η συκή και η άμπελος τιμούν τον Θεό και τους ανθρώπους...παράγουν, κάνουν καρπούς θρεπτικούς, γλυκούς που χαρίζουν ευφροσύνη σε όλους. Η άκανθα όμως είναι εχθρική προς τον Θεό και προς τους ανθρώπους. Παράγει καρπούς ανώφελους, πικρούς που πονούν και προσφέρουν δυστυχία σε όλους
.
φ.σ

Περισσότερα...
 
ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΚΥΡΙΑ ΑΡΘΡΑ

alt

Η Ανοιξη είναι χαρά. Η ζωή είναι χαρά. Μια χαρά που κανείς δεν μπορεί να εμποδίσει τον ερχομό της. Που κινείται με τους δικούς της νόμους, τcυς Θεικούς νόμους έξω απο τα πλαίσια της ανθρώπινης σκοπιμότητας.

Η Ανοιξη δεν λογαριάζει ούτε πόλεμο ούτε καταστροφή ούτε πτώχευση, είναι η βασιλική έκφραση μιας Χάρης, της χάρης του Θεού στον αποτυχημένο άνθρωπο.

Χωρίς αυτήν θα βασίλευε εδώ και πολύ καιρό η ανυπαρξία μας.

 

Περισσότερα...
 
ΤΟ ΑΓΓΙΓΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΚΥΡΙΑ ΑΡΘΡΑ
alt

Και φέρουσι προς Aυτόν κωφόν μογιλάλον και παρακαλούσιν αυτόν να επιθέση την χείρα επ' αυτόν. Και παραλαβών αυτόν κατ' ιδίαν από του όχλου έβαλε τους δακτύλους Aυτού εις τα ώτα αυτού, και πτύσας ήγγισε την γλώσσαν αυτού, και αναβλέψας εις τον ουρανόν, εστέναξε και λέγει προς αυτόν· Εφφαθά, τουτέστιν Ανοίχθητι. Και ευθύς ηνοίχθησαν τα ώτα αυτού και ελύθη ο δεσμός της γλώσσης αυτού, και ελάλει ορθώς... Και εξεπλήττοντο καθ' υπερβολήν, λέγοντες· Καλώς έπραξε τα πάντα· και τους κωφούς κάμνει να ακούωσι και τους αλάλους να λαλώσι.» Mαρκ.7: 32-37

Ο Χριστός δεν επεμβαίνει στους όχλους,το θαύμα Του το κάμει προσωπικά στον καθένα μας. Αγγίζει πρώτα τα αυτιά μας και μετά τη γλώσσα μας ,και τότε μόνο μπορούμε να ακούσουμε και να μιλήσουμε ορθώς. Τότε μόνο μπορούμε να μιλάμε ορθά,σωστά γιατί μιλάμε πιά όχι τη γλώσσα τη δική μας , την άναρθρη και ψεύτικη, αλλά τον δικό Του Λόγο , που είναι δύναμη Πνεύματος του Θεού στη ζωή μας.

Αν ξεχωρίσουμε απο την απρόσωπη μάζα του όχλου και σταθούμε μπροστά στον Χριστό ,είναι αυτονόητη η επέμβασή Του...                       
                                                                                       φ.σ
Περισσότερα...
 
ΧΑΡΟΥΠΟ-ΛΥΠΗ ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑ
ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ
Πέμπτη, 17 Απρίλιος 2014 21:05
"Και καθώς έφεραν αυτόν έξω...Ηκολούθει δε αυτόν πολύ πλήθος του λαού και γυναικών, αίτινες και ωδύροντο και εθρήνουν αυτόν.Στραφείς δε προς αυτάς ο Ιησούς, είπε· θυγατέρες της Ιερουσαλήμ, μη κλαίετε δι' εμέ, αλλά δι' εαυτάς κλαίετε και διά τα τέκνα σας...διότι εάν εις το υγρόν ξύλον πράττωσι ταύτα, τι θέλει γείνει εις το ξηρόν;" Λουκ. 23:26-31

Κλαίνε οι άνθρωποι και οδύρονται για τον Χριστό,όμως ο Χριστός δεν θέλει να κλαίμε γι Αυτόν.
Δεν θέλει το Μεγάλο μας Κλάμα κάθε Μεγάλη Παρασκευή!


Έχουμε ρυθμίσει τους μεγαλο-δακρυϊκούς αδένες μας να κλαίνε για τον Χριστό κάθε μεγάλη εβδομάδα και ιδιαίτερα την μεγάλη Πέμπτη και Παρασκευή και τότε κλαίμε για τον θάνατο Του...Τον λυπόμαστε αλλά δεν λυπόμαστε τον εαυτό μας.
φ.σ

Περισσότερα...
 
VIA DOLOROSA
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ
alt
 
ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΣ ΤΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΣΥΓΧΩΡΟΧΑΡΤΙ
ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ
alt
Ο διάσημος Γάλλος συγγραφέας, Μισέλ Ουελμπέκ σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Καθημερινή μεταξύ άλλων λέγει και τα εξής: "αυτό όμως που με εντυπωσιάζει είναι πόσο γρήγορα συγχωρείται στους Ορθόδοξους η αμαρτία της σάρκας. Ηδη και στους Καθολικούς η συγχώρεση έχει γίνει πια κάτι πολύ εύκολο, ρουτίνα."
-ερώτηση δημοσιογράφου: Ενδεχομένως πρόκειται για μια ριζικά διαφορετική αντίληψη της αμαρτίας...
"Ναι.Υπάρχουν τα προφανή αμαρτήματα και άλλα τα οποία ποικίλλουν. Μου αρέσει η καθολική λειτουργία.
Στην εκκλησία ξαναβρίσκω την αίσθηση της κοινότητας. Με συνεπαίρνει η μουσική και πιστεύω για λίγο στον Θεό. Μόλις βγω στον δρόμο χάνω τα πάντα..."

Μ' άρεσε αυτό που είπε  το πιστεύω για λίγο στο Θεό και μετά μόλις βγώ έξω χάνω τα πάντα... Δημοφιλή η εύκολη συγχώρηση Ορθοδόξων, Καθολικών και όποιων άλλων το συνηθίζουν. Είναι απλό, μιας και  προσφέρεται με ένα κεράκι, ένα φίλημα της εικόνας, του αγάλματος , μια μετάνοια τούμπα  , ένα γενναίο σταυροκόπιασμα, κάποιο δεκάλεπτο στα παγκάρι, ένα μακρόσυρτο κυριελέησον και καθάρισε, πάει περίπατο η αμαρτία. Θρησκεία εύκολη, πατέντα καλοστημένη, βολικό ταχυφαγείο που σε χορταίνει. Δεν χρειάζεται να δεις τι ανάγκη έχεις  . Δεν χρειάζεται να καταλάβεις και πολλά, ούτε να ρωτήσεις,ούτε να αναρωτηθείς ,το τρως ,το καταπίνεις σαν χαπάκι και συνεχίζεις. Όλα καλά και εύκολα, γρήγορα, απρόσκοπτα και  το κυριότερο δεν πεινάς πια, δεν χρειάζεται να ψάξεις πουθενά αλλού. Εκατομμύρια οπαδών  ορκίζονται πίστη στο όνομά των θρησκειών που τους προσφέρονται ανέξοδα, άκοπα, βολικά. Είναι οι θρησκείες των όχλων που ακμάζουν προσφέροντας προκατ στέγη, πλαστική τροφή και τζάμπα θέαμα.
Φ.Σ  
 
Ο ΚΟΡΑΗΣ ΕΙΧΕ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΕΙ ΤΗΝ ΠΛΑΣΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΟΙΣ ΛΕΓΟΜΕΝΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΩΤΟΣ
ΙΣΤΟΡΙΚΑ

alt

Στις 18 Φεβρουαρίου του 1826,  ο Κοραής, ο πνευματικός ηγέτης της ελληνικής επανάστασης, στο αποκαλυπτικό του σύγγραμμα με τίτλο: «ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΟΙΣ Αγίου ΦΩΤΟΣ», κατήγ­γειλε με απαράμιλλο θάρρος και ιστορική επίγνωση την πλαστότητα του θαύματος.

Περισσότερα...
 
ΤΗ ΑΓΝΩΣΤΩ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
ΚΥΡΙΑ ΑΡΘΡΑ
Σάββατο, 15 Μάρτιος 2014 21:04
Είναι απαραίτητο σωτηριακής κρισιμότητας αίτημα ...όλοι οι αδελφοί μας να είναι συγχρόνως και φίλοι μας αλλοιώς χάνεται η αναγνωρισιμότητά μας ως μαθητών του Χριστού. Φιλώ σημαίνει αγαπώ στα λεξικά...αλλά εμείς έχουμε χάσει την έννοια των λέξεων... κατορθώσαμε να χωρίσουμε τη φιλία απο την αγάπη!

Έχουμε ως καραμέλλα την λέξη αναγέννηση...όμως ας αγαπήσουμε πρώτα ενθέρμως με φιλαδέλφεια ανυπόκριτη και μετά ας ψελλίσουμε το οτιδήποτε πνευματικό. Ο Χριστός πρώτα έκαμε ,ποίησε, και μετά μίλησε και κήρυξε.

φ.σ
Περισσότερα...
 
ΤΟ ΕΝΔΥΜΑ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ
ΦΑΚΟΣ ΜΑΡΑΝΑΘΑ
alt 
Περισσότερα...
 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 13 από 27
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB